Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Junger Ján (50%)
Autor:Šlosár Vladimír (50%)
Názov:Uplatnenie teoretických poznatkov vo vyučovaní Tv na vybratých ZŠ
Zdroj:Zborník z 3. vedeckého seminára VSTVŠ
Vydavateľské údaje:Prešov : [s.n.], 1994
Ohlas:[4] BENCE, Ladislav. Rozvoj basketbalových zručností 10-ročných chlapcov v športovej triede na ZŠ v Lučenci. In Curricular transformation of education in physical education & sport in Slovakia [CD-ROM]. Nitra : University of Constantine the Philosopher in Nitra, 2007, s. 181.