Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Pavelka Jozef (100%)
Názov:IKT a PowerPoint v edukácii k technike a technológiám
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2007
Rozsah:84 s.
ISBN:978-80-8068-623-9
URL:http://www.pulib.sk/elpub/FHPV/Pavelka3/index.html
Ohlas:[5] FURMANEK, Waldemar. Ikt a PowerPoint v edukácii k technike a technológiám. In Dydaktyka informatyki : multimedia w teorii i praktyce szkolnej . Rzeszów : Wydawnictvo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008, s. 233-236. ISBN 978-83-7338-392-0.
Ohlas:[4] BERNÁTOVÁ, R., KOCHOVÁ, H. Informačno-komunikačné technológie v primárnom prírodovednom vzdelávaní. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2014-05-14], s. 110. ISBN 978-80-555-0995-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova7>