Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Hvozdovič Ľubomír (11%)
Autor:Petrasová Alica (15%)
Autor:Olšavská Mária (11%)
Autor:Buchta Jaroslav (11%)
Autor:Pavlov Ivan (11%)
Autor:Šándorová Viera (11%)
Autor:Skoumalová Viera (11%)
Autor:Suchožová Eva (11%)
Autor:Godla František (11%)
Názov:Správa o výsledkoch prieskumu o postavení dieťaťa a žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom systéme v Slovenskej republike
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2006
Rozsah:35 [120] s.
ISBN:80-8045-422-6
Ohlas:[3] Rovnaký prístup Rómov ku kvalitnému vzdelávaniu : prehľadová správa. Budapest : Open Society Institute, 2007, s. 95.