Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Nižníková Jolana (100%)
Názov:Valenčný slovník slovenských slovies. 2. zväzok : (na korpusovom základe)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006
Rozsah:166 s.
ISBN:80-8068-540-1
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 69 ; AFPh UP 152/234
Ohlas:[6] RUŠČÁK, František. Valenčný slovník slovenských slovies. 2. zväzok (na korpusovom základe). In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka. 2007, roč. 72, č. 2, s. 115-117.