Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Fedorko Marián (100%)
Názov:Irónia vo filozofii : (Platón, Schlegel, Kierkegaard, Nietzsche)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007
Rozsah:300 s.
ISBN:978-80-8068-583-6
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 75 ; AFPh UP 170/252
Ohlas:[6] PETRAŠKO, Ľ. Irónia vo filozofii. In RAK : revue aktuálnej kultúry, ISSN 1335-1702. 2007, roč. 12, č. 8, s. 58.