Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Zozuľak Ján (50%)
Autor:Zozuľaková Viera (50%)
Názov:Experimentálne učebné osnovy predmetu náboženská výchova pre 1.-4. ročník základných škôl : (pravoslávne náboženstvo)
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007
Rozsah:108 s.
ISBN:978-80-8068-660-4
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Vybrané kapitoly z katechetiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 124. ISBN 978-80-8068-989-6.