Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Hlebová Bibiána (100%)
Názov:Ľudo Ondrejov v literárnohistorickej recepcii [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2007
Rozsah:1 elektronický optický disk
ISBN:978-80-8068-600-0
Ohlas:[5] ŠUBRTOVÁ, Milena. Ľudo Ondrejov demytizovaný. In Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. 2007, roč. 12(17), č. 3, s. 32.
Ohlas:[6] MITROVÁ, Adela. Monografia Ľudo Ondrejov v literárnohistorickej recepcii. In Prešovská univerzita : časopis akademickej obce PU v Prešove. 2008, roč. 12, č. 1, s. 17.