Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Svätý Nikolaj Velimirovič, nový Zlatoústy
Zdroj:Pravoslávny teologický zborník IXX (4)
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 1996
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Nikolaj Velimirovič (1880-1956). In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2006, roč. 1, č. 1, s. 16.