Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Bilasová Viera (35%)
Autor:Andreanský Eugen (25%)
Autor:Mihina František (13%)
Autor:Malankievičová Silvia (11%)
Autor:Kostelník Štefan (6%)
Názov:Úvod do epistemológie a metodológie vedy
Vydavateľské údaje:Prešov : [Prešovská univerzita, Filozofická fakulta], 2007
Rozsah:226 s.
ISBN:978-80-8068-556-0
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Vysokoškolská učebnica 14 ; AFPh UP 162/244
Ohlas:[3] AMBRÓZY, Marián. Sloboda vyznania - bytostná potreba súčasného človeka v kontexte reflexie Martina Heideggera. In Bezpečná Evropa 2011 : sborník příspevků ze 4. ročníku mezinárodní vědecké konference. Karlove Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., 2011, s. 155. ISBN 978-80-87236-10-9.
Ohlas:[4] NOVOTNÁ , E., ŠEPEĽÁKOVÁ, L. Kolorit teórií výchovy a vzdelávacích koncepcií v zrkadlení edukačného procesu. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 211. ISBN 978-80-555-0714-9.
Ohlas:[4] AMBRÓZY, Marián. Filozoficko-etické kontexty prírodovednej tématiky. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2016, s. 73, 155. ISBN 978-80-89372-68-3.