Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Valcerová Anna (100%)
Názov:Hľadanie súvislostí v básnickom preklade
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006
Rozsah:221 s.
ISBN:80-8068-546-0
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 70 ; AFPh UP 156/238
Ohlas:[6] KOVAČIČOVÁ, Oľga. Hľadanie súvislostí v básnickom preklade. In World literature studies, ISSN 1337-9690. 2009, vol. 1 (18), no. 3, s. 85-88.
Ohlas:[6] -VP-. Dôkladná vedecká práca. In Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2007, roč. 17, č. 26, s. 5.