Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFH
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Interpretation of genres of textual-pictorial entities by pupils
Zdroj:Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie
Lokácia:Vol. 58, special English number (2006), p. 74
ISSN:1335-1982