Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Hlebová Bibiána (100%)
Názov:Ľudo Ondrejov v literárnohistorickej recepcii [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2007
Rozsah:215 s.
ISBN:978-80-8068-591-1
URL:http://www.pulib.sk/elpub/PF/Hlebova2/index.htm
Ohlas:[6] DOLINSKÁ, Eva. Bibiána Hlebová: Ľudo Ondrejov v literárnohistorickej recepcii. In Slovo o slove [13] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2007, s. 300-301.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. O elektronizácii pregraduálnej komunikačno-literárnej prípravy učiteľa predprimárnej a primárnej školy. In Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008, s. 487. ISBN 978-80-8068-795-3.
Ohlas:[6] KASÁČ, Zdenko. Ľudo Ondrejov v literárnohistorickej recepcii. In Slovo o slove [14] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 287-289. ISBN 978-80-8068-752-6.