Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Frk Vladimír (100%)
Názov:Človek v sociálnom systéme organizácie
Vydavateľské údaje:Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2006
Rozsah:214 s.
ISBN:80-969419-5-X
Ohlas:[4] ŠLOSÁR, Dušan. Stratégia komunitnej práce s marginalizovanými skupinami. In Kvalita života v stratégiách sociálnej práce vo vzťahu k marginalizovaným skupinám : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 23.5.2008 v Prešove. Košice : Košický samosprávny kraj, 2008, s. 65. ISBN 978-80-969932-0-8.