Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Junger Ján (100%)
Názov:Sociálne aspekty športu pre všetkých
Ohlas:[4] ZUSKOVÁ, Klaudia. Športovanie v rodinách: psychologické a sociálne hľadisko cvičenia rodičov a detí. In Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra 2006. Bratislava : Národné športové centrum, 2006, s. 62.