Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Oláh Michal (50%)
Autor:Schavel Milan (50%)
Názov:Sociálne poradenstvo a komunikácia
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006
Rozsah:192 s.
ISBN:80-8068-487-1
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Sociálna služba v Cirkvi. Soľ zeme. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 255. ISBN 978-80-8068-639-0.
Ohlas:[3] ČENTÉŠ, Jozef. Právna úprava drogovej problematiky v Slovenskej republike. In Sociální práce = Sociálna práca : časopis pro teorii, praxi a vzdélávaní v sociální práci / časopis pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej práci. 2007, č. 3, s. 56. ISBN 1213-6204.
Ohlas:[4] ROHÁČ, Ján. Sociálnoprávne atribúty manželstva, rodičovstva a rodiny (výber otázok z Nového zákona o rodine a súvisiacich predpisov). 1. vyd. Prešov : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, 2007, s. 83.
Ohlas:[4] MICHANČO, Peter. Potreba supervízie pre pracovníkov v oblasti organizácie voľnočasových aktivít. In Problematika voľného času detí a mládeže : zborník z vedecko-odbornej konferencie. 1. vyd. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 158.