Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007022814350195
Kategória:N/A
Autor:Stašková Jaroslava (100%)
Názov:K otázke používania multimediálnych programov vo vyučovaní cudzích jazykov
Zdroj:Perspektívy rozvoja vzdelanosti v Prešovskom kraji v kontexte spoločenských premien a pri vstupe do 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie konanej v dňoch 5.-6. februára 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. 244-246
ISBN:80-88885-36-1
Ohlas:[3] KÁŠOVÁ, Martina 2006. Zum Medieneinsatz im Unterricht. In Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji. Vypusk 4 : zbirnyk naukovych prac. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2006, s. 541.
Ohlas:[4] KÁŠOVÁ, Martina 2006. Podpora e-learningových konceptov vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka. In Martina Kášová (Ed.): E-learning - využitie internetových projektov pri príprave učiteľov nemeckého jazyka. Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2006, s. 52.