Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Žemberová Viera (50%)
Autor:Furdík Juraj (50%)
Názov:Žáner a text - balada v umeleckom texte : (o dvoch prózach Jána Johanidesa)
Zdroj:Romboid
Lokácia:Roč. 30, č. 3 (1995), s. 58-65
ISSN:0231-6714
Ohlas:[4] BRIŠKÁR, Juraj. O mačkách a ľuďoch - k diskrétnym podobám diferenciácie postáv. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 27.-28.5.2004 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 162.