Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šutaj Štefan (100%)
Názov:Ukrajinská otázka v činnosti politických strán na Slovensku (1944-1948)
Zdroj:Nové obzory 29
Vydavateľské údaje:Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1988
Lokácia:S. 51-76
Ohlas:[4] GAJDOŠ, M., KONEČNÝ , S., MUŠINKA, A. UNRP v dokumentoch. [1. vyd.]. Prešov : Centrum antropologických výskumov, 2006, s. 38.
Ohlas:[4] ŠMIGEĽ, Michal. Činnosť a propaganda oddielov ukrajinskej povstaleckej armády (tzv. banderovcov) na území Slovenska pred voľbami v roku 1946. In Posledné a prvé slobodné (?) voľby - 1946, 1990 : zborník z odborného seminára. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2006, s. 54.
Ohlas:[4] LETZ, Róbert. Demokratická strana a voľby 1946 na Slovensku. In Posledné a prvé slobodné (?) voľby - 1946, 1990 : zborník z odborného seminára. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2006, s. 96.