Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šutaj Štefan (100%)
Názov:Ukrajinská otázka v politike Komunistickej strany Československa v rokoch 1945 - 1986
Zdroj:Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v období výstavby socializmu : (zborník podkladových štúdií)
Vydavateľské údaje:Bratislava : Spoločenskovedný ústav SAV, 1989
Lokácia:S. 133-150
Ohlas:[4] GAJDOŠ, M., KONEČNÝ , S., MUŠINKA, A. UNRP v dokumentoch. [1. vyd.]. Prešov : Centrum antropologických výskumov, 2006, s. 46.