Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vendel Štefan (50%)
Autor:Ihnacík Jozef (50%)
Názov:Diferenciácia pojmu nerozhodnosť v profesijnom vývine
Zdroj:Jednotná škola
Lokácia:Roč. 37, č. 4 (1985), s. 363-370
Ohlas:[4] ŠPITKA, Ján. Diagnostikovanie študijných záujmov v kariérnom poradenstve pre stredoškolákov. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2006, roč. 41, č. 1, s. 73.