Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Duplák Ján (100%)
Názov:O nekotorych podstanovkach mediaľnoj kvazigrupy
Zdroj:Matematický časopis
Lokácia:Roč. 24, č. 4 (1974), s. 315-324
Ohlas:[3] HAVEL, V.J., VANŽUROVÁ, A. Medial quasigroups and geometry. 1. ed. Olomouc : University of Olomouc, 2006, p. 87.