Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šutaj Štefan (100%)
Názov:Maďarská otázka na Slovensku v rokoch 1948-1970
Zdroj:Vývoj a postavenie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku po roku 1948
Vydavateľské údaje:Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1990
Lokácia:S. 5-35
Ohlas:[4] POPÉLY, Árpád. In A (Czeh) Szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992. Šamorín : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, ol. 592.