Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šutaj Štefan (100%)
Názov:Reslovakizácia : zmena národnosti časti obyvateľstva Slovenska po 2. svetovej vojne
Vydavateľské údaje:Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1991
Rozsah:68 s.
Ohlas:[3] HOMIŠINOVÁ, Mária. Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku. [1. vyd.]. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006, s. 342.
Ohlas:[2] JANEK, István. Mihály Károlyi a usporiadanie československo-maďarských vzťahov v rokoch 1945 - 1948. In Historický časopis. 2006, roč. 54, č. 3, s. 529.
Ohlas:[4] POPÉLY, Árpád. In A (Czeh) Szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992. Šamorín : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, ol. 582.