Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Michaeli Eva (100%)
Názov:Fyzickogeografická regionalizácia východnej časti Hornádskej kotliny, juhovýchodnej časti Levočských vrchov a západných Braniska : dizertačná práca
Vydavateľské údaje:[S.l. : s.n], 1976
Ohlas:[4] DRDOŠ, J., OŤAHEĽ, J. Poznámky k vývoju integračného myslenia vo fyzickej geografii na Slovensku v posledných desaťročiach. In Folia geographica 10. Prírodné vedy. 2006, 2006, roč. 45, s. 136.
Ohlas:[4] OŤAHEĽ, J., DRDOŠ, J. Integračné aspekty výskumu krajiny na Slovensku (vývoj a súčasné trendy). In Geografická revue : časopis Katedry geografie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici [CD-ROM]. 2006, roč. 2, č. 2, s. 206.
Ohlas:[4] ČECH, Vladimír. Theoretic-methodological basics of physical-geographical regionalization and its reflection in selected regional pieces of work of Slovak geographers. In Folia geographica 12. Prírodné vedy. 2008, roč. 47, p. 46.