Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šalamon Ivan (50%)
Autor:Danielovic I. (50%)
Názov:Qualitative-quantitative characteristics of the autochtonous populations of chamomile on the East-Slovakian lowland
Zdroj:Basic and apllied research
Vydavateľské údaje:[S.l.] : Allured Publishing Co., Carol Stream, 1997
Lokácia:P. 332-339
ISBN:0-931710-59-6
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, J., ŠUTIAKOVÁ, I. et al. Základy genetiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006, s. 265.