Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007012310193379
Kategória:N/A
Autor:Šalamon Ivan (100%)
Názov:Plant genetic resources of selected medicinal plants in the East-Slovak Lowland, their evaluation and use
Zdroj:Medicinal plant report : proizvodnja i plasman lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja
Lokácia:Vol. 5, no. 5 (1998), p. 24-30
ISSN:0354-5830
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, J., ŠUTIAKOVÁ, I. et al. 2006. Základy genetiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006, s. 264.