Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gerka Milan (100%)
Názov:Úvod do kníh Písma svätého Starého zákona 3
Vydavateľské údaje:Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo, 1988
Ohlas:[4] PRUŽINSKÝ, Š. Biblické východiská sociálnej práce. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006, s. 58.
Ohlas:[4] HUSÁR, Ján. Kniha proroka Micheáša. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 329. ISBN 978-80-8068-588-1.
Ohlas:[4] PRUŽINSKÝ, Štefan, ml. Proroci a sociálna spravodlivosť. In Štefan Pružinský: Pravoslávny teologický zborník 26/11. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2003, s. 71. ISBN 80-8068-233-X.