Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Koščo Ján (33%)
Autor:Brázda J. (33%)
Autor:Halátová K. (33%)
Názov:K poznaniu limnológie podhorského pásma rieky Torysy a jej prítokov
Zdroj:XII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody : Sigord - Kokošovce
Lokácia:S. 61-82
Ohlas:[4] DERKA, Tomáš. História výskumu podeniek (Ephemeroptera) na Slovensku. In Entomofauna carpathica. 2006, roč. 18, s. 69.
Ohlas:[4] JUSKO, J., ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Z., MANKO, P. Potočníky (Trichoptera) Bačkovského potoka (Slanské vrchy). In Prírodné vedy. Folia oecologica 1, ISSN 1336-6149. 2009, no. 1, s. 87. ISBN 978-80-555-0022-5.