Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Terek Jozef (20%)
Autor:Brázda J. (20%)
Autor:Ferianc P. (20%)
Autor:Halátová K. (20%)
Autor:Koščo Ján (20%)
Názov:Príspevok k poznaniu aquatickej fauny a flóry dvoch malých nádrží Ondavskej a Laboreckej vrchoviny
Zdroj:Desiaty Východoslovenský tábor ochrancov prírody : prehľad odborných výsledkov Krajná Bystrá 26. 7.-3. 8. 1986
Vydavateľské údaje:Bratislava : ÚV Slov. zväzu ochrancov prírody a krajiny, 1987
Lokácia:S. 3-14
Ohlas:[4] DERKA, Tomáš. História výskumu podeniek (Ephemeroptera) na Slovensku. In Entomofauna carpathica. 2006, roč. 18, s. 69.