Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Terek Jozef (50%)
Autor:Brázda J. (50%)
Názov:Sieťový zooplanktón a zoobentos polyfunkčnej nádrže v Ruskove pri Trebišove
Zdroj:Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy 28/1987
Lokácia:(1987), S. 189-203
Ohlas:[4] DERKA, Tomáš. História výskumu podeniek (Ephemeroptera) na Slovensku. In Entomofauna carpathica. 2006, roč. 18, s. 69.