Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Terek Jozef (20%)
Autor:Brázda J. (20%)
Autor:Ferianc P. (20%)
Autor:Halátová K. (20%)
Autor:Koščo Ján (20%)
Názov:Oživenie Hermanovského potoka
Zdroj:Zborník odborných vsledkov - XI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody : Hermanovce, 25.7.-1.18.1987
Lokácia:S. 24-34
Ohlas:[4] DERKA, Tomáš. História výskumu podeniek (Ephemeroptera) na Slovensku. In Entomofauna carpathica. 2006, roč. 18, s. 69.