Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Terek Jozef (100%)
Názov:Zonation of the macrozoobenthos and ecological conditions in the Veľký Vihorlat Lake
Zdroj:Biológia
Lokácia:Roč. 35, č. 2 (1980), s. 112-120
Ohlas:[4] DERKA, Tomáš. História výskumu podeniek (Ephemeroptera) na Slovensku. In Entomofauna carpathica. 2006, roč. 18, s. 69.