Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Terek Jozef (100%)
Názov:Sieťový zooplanktón Veľkého vihoraltského jazera
Zdroj:Zborník Pedagogickej fakulty v prešove Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach : prírodné vedy : 17/1
Vydavateľské údaje:Prešov : PdF UPJŠ, 1987
Lokácia:S. 263-275
Ohlas:[4] DERKA, Tomáš. História výskumu podeniek (Ephemeroptera) na Slovensku. In Entomofauna carpathica. 2006, roč. 18, s. 69.