Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Babinčák Peter (100%)
Názov:Obrazy kvality života v ľudových rozprávkach
Zdroj:Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 24. a 25. novembra 2004 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2005
Lokácia:S. [895]-903
ISBN:80-8068-425-1