Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Šutaj Štefan (40%)
Autor:Homišinová Mária (25%)
Autor:Sáposová Zlatica (25%)
Autor:Šutajová Jana (10%)
Názov:Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (identita a politika) : teoretická a empirická analýza dát zo sociologickosociálnopsychologického a historického výskumu
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 2006
ISBN:80-89046-41-X
Ohlas:[4] ŠUTAJ, Š., SÁPOS, A. A magyar kisebbség Szlovákia politikai életében : (a 2007-es év példáján szemléltetve). In Fórum Társadalomtudományi szemle. 2008, év. 10, sz. 1, ól. 59.
Ohlas:[4] HOMIŠINOVÁ, Mária. Magyarországi szlovákok és szlovákiai magyarok. In Fórum Társadalomtudományi szemle. 2008, év. 10, sz. 1, ól. 94.