Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:JUDr. Belo Mariássy - profesor na prešovskej kolegiálnej právnickej akadémii
Zdroj:Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17.- prvej polovice 20. storočia. III. = Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens im historischen Kontext des 17. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. III. [elektronický zdroj] : zborník elektronických verzií príspevkov = Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006
Lokácia:S. 99-103
ISBN:80-7165-585-6
Ohlas:[6] MURCKO, Michal. Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17.- prvej polovice 20. storočia. III. In Annales historici Presovienses, ISSN 1336-7528. 2007, vol. 7, s. 307.