Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:FAI
Autor:Vasiľová Darina (50%)
Autor:Alcnauer Július (50%)
Názov:Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17. - prvej polovice 20. storočia. III. [elektronický zdroj] : zborník elektronických verzií príspevkov na CD-ROM; Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge auf CD-ROM
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006
Rozsah:1 elektronický optický disk (CD-ROM)
ISBN:80-7165-585-6
Ohlas:[4] DERFIŇÁK, Patrik. Ján Fabriczy a učiteľský ústav prešovského kolégia. In Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17.- prvej polovice 20. storočia. III. = Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens im historischen Kontext des 17. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. III. : zborník elektronických verzií príspevkov = Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006, s. 75, 79. ISBN 80-7165-585-6.
Ohlas:[6] ALMÁŠIOVÁ, Lenka. Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17. - prvej polovice 20. storočia. III.: zborník elektronických verzií príspevkov. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU Prešov. 2007, č. 1, s. 94-95.
Ohlas:[6] MURCKO, Michal. Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17. - prvej polovice 20. storočia. III. In Annales historici Presovienses, ISSN 1336-7528. 2007, vol. 7, č. 6, s. 305-308.