Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Franková Libuša (100%)
Názov:Slováci v novom veku národov (1780-1848)
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 2006
Rozsah:230 s.
ISBN:80-89046-39-8
Ohlas:[6] ALMÁŠIOVÁ, Lenka. Slováci v novom veku národov (1780-1848). In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU Prešov. 2007, č. 1, s. 90-91.
Ohlas:[4] VASIĽOVÁ, Darina. Ján Vansa - študent na prešovskom teologickom kolegiálnom ústave a člen študentskej Slovenskej spoločnosti (príspevok k životu a dielu). In Osobnosti prešovského školstva z radov študentov v historickom kontexte 17. - prvej polovice 20. storočia II. = Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens aus den Reihen der Studenten im historischen Kontext des 17. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts II. : zborník elektronických verzií príspevkov na CD-ROM; Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge auf CD-ROM. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008, s. 140. ISBN 978-80-7165-664-7.
Ohlas:[4] VASIĽOVÁ, Darina. Koloman Banšell a prešovské evanjelické kolégium (študent na teologickom ústave a člen studentskej Slovenskej spoločnosti a spolku Kolo). In Osobnosti prešovského školstva z radov študentov v historickom kontexte 17. - prvej polovice 20. storočia II. = Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens aus den Reihen der Studenten im historischen Kontext des 17. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts II. : zborník elektronických verzií príspevkov na CD-ROM; Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge auf CD-ROM. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008, s. 140. ISBN 978-80-7165-664-7.
Ohlas:[4] SLIACKY, Peter. Počiatky národného uvedomovania [online]. Prešov : Nové slobodné Slovensko, [2011] [cit. 2012-05-03]. Dostupný na internete <http://nss.sk/1421/pociatky-narodneho-uvedomovania>
Ohlas:[3] HOPTA, Ivo. Istorija razvitija i sovremennosť slovackogo jazyka. In Slovo u movie, maulienni, teksce. Brest : BrDU i. A.S. Puškina, 2015, s. 195.
Ohlas:[3] HOPTA, Ivo. Žizň i tvorčestvo otca slovackovo jazyka - Ľudovita Štura. In Slovo u movie, maulienni, teksce. Brest : BrDU i. A.S. Puškina, 2016, s. 241.
Ohlas:[3] BOISSERIE, E., ROYER, C. Introduction. In Miroirs brisés. Récits régionaux et imaginaires croisés sur le territoire Slovaque, ISSN 1633-7452. Paris : Insitut d'études slaves, 2011, s. 10. ISBN 978-2-7204-0476-4.
Ohlas:[4] NĚMCOVÁ, Lucia. Jazyk a literatúra. In Fragmenty knižnej kultúry z obdobia slovenského národného vývinu (1780 - 1875) : vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2016, s. 309. ISBN 978-80-89614-35-6.
Ohlas:[4] BISCHOF, Lenka. Habsburská monarchia v rokoch 1780 - 1867 a Slováci. In Fragmenty knižnej kultúry z obdobia slovenského národného vývinu (1780 - 1875) : vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2016, s. 30, 309. ISBN 978-80-89614-35-6.
Ohlas:[4] DOMENOVÁ, Marcela. Osvetová a ľudovýchovná literatúra v historickýc fondoch ŠVK Prešov, v Kolegiálnej knižnici a v Univerzitnej knižnici PU v Prešove. In Fragmenty knižnej kultúry z obdobia slovenského národného vývinu (1780 - 1875) : vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2016, s. 190, 309. ISBN 978-80-89614-35-6.
Ohlas:[4] BISCHOF, Lenka. Národnostné spisy do roku 1875 v historickom fonde ŠVK v Prešove a Kolegiálnej knižnici v Prešove. In Fragmenty knižnej kultúry z obdobia slovenského národného vývinu (1780 - 1875) : vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2016, s. 309. ISBN 978-80-89614-35-6.