Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Poňatie, význam, ciele a úlohy dejepisného vyučovania na základnej škole, strednej škole (gymnázium, stredná odborná škola), strednom odbornom učilišti
Zdroj:Dejiny [elektronický zdroj] : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU Prešov
Lokácia:č. 1 (2006), s. 99-153
ISSN:1337-0707
URL:http://dejiny.unipo.sk/2006-1/12.htm