Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Ilustrácia a báseň
Vydavateľské údaje:Prešov : Pavol Šidelský - Akcent print, Prešov, 2006
Rozsah:170 s.
ISBN:80-969419-2-5
Ohlas:[3] STASZEWSKA, Marzena. Szkolne konkursy plastyczne rekompensata braku lekcji plastyki w liceum ogólnoksztalcacym. In Nauczyiel wobec wczesnej edukacji dzieci. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 213. ISBN 978-83-7338-327-2.
Ohlas:[3] UBERMAN, Marta. Dziecko w swiecie sztuki. Wychowanie przez plastyke w edukacji zintegrowanej (Próba wybiórczo-retrospektywnego spojrzenia). In Nauczyiel wobec wczesnej edukacji dzieci. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 197. ISBN 978-83-7338-327-2.
Ohlas:[6] DRZEWIECKA, Iveta. Nová abeceda pre všetkých. In Romboid : literárnokritický mesačník. 2008, roč. 43, č. 1, s. 76-78.
Ohlas:[6] DRZEWIECKA, Iveta. Ilustrácia a báseň. In Slovo o slove [14] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008, s. 302-305. ISBN 978-80-8068-752-6.
Ohlas:[4] DRZEWIECKA, Iveta. Vizualita a textualita v poetike súčasnej slovenskej básnickej tvorby. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 III. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2009, s. 406. ISBN 978-80-8068-974-2.
Ohlas:[4] DRZEWIECKA, Iveta. Grafopoetika. K estetickým a poetologickým aspektom grafickej vizualizácie básnického textu. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 160. ISBN 978-80-555-0782-8.
Ohlas:[3] KLIMEŠ, Jan. Hledání významu v umělecké narativní ilustraci. 1. vyd. Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzit, 2015, s. 267. ISBN 978-80-210-8059-1.
Ohlas:[3] IVÁNEK, J., URBANOVÁ, S. Lumír Čmerda - (nejen) reliéfy a ilustrace. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2017, s. 203. ISBN 978-80-7464-935-6.