Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Ježek Václav (100%)
Názov:Transcendentální christologie v kontextu byzantské teologie
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006
Rozsah:149 s.
ISBN:80-8068-536-3
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Sociálna služba v Cirkvi. Soľ zeme. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 253. ISBN 978-80-8068-639-0.
Ohlas:[3] NEUPAUER, Eduard. Filosofie v Byzancii. Dvě metodologické studie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 97. ISBN 978-80-261-0088-1.
Ohlas:[3] NYKL, Hanuš. Náboženství v ruské kultuře. 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013, s. 335. ISBN 978-80-7465-078-9.
Ohlas:[3] TOMÁNEK, Pavol. Nástrahy okultnej symboliky pre súčasnú rodinu a spoločnosť v oblasti sociálneho poradenstva. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2014, s. 223. ISBN 978-80-263-0715-0.
Ohlas:[3] ŠAVELOVÁ, Monika. Tra la filosofia e la chiesa. Su alcune posizioni di Dante Alighieri nella divina commedia. In Literatura y conflicto [online]. Madrid : Matteo Re, Petra Pappová [et al.], 2017 [cit. 2020-01-24], s. 62. ISBN 978-84-697-4361-4. Dostupný na internete <https://presdeia.files.wordpress.com/2018/05/libro-matteo-literatura-y-conflicto.pdf>