Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Životné jubileum doc. PhDr. Vasiľa Franka, CSc.
Zdroj:Annales historici Presovienses
Lokácia:Vol. 6 (2006), s. 390-392
ISBN:80-89046-40-1
ISSN:1336-7528