Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Sojka Ladislav (100%)
Názov:Regionálny rozvoj v kontexte vzdelanostných faktorov : súbor záverečných štúdií vedeckého grantu VEGA č. 1/1406/04
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, 2006
Rozsah:132 s.
ISBN:80-8068-574-6
Ohlas:[4] BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, Ivana. Analýza ekonomického prostredia Prešovského samosprávneho kraja s ohľadom na rozvojový potenciál v rámci SR. In Róbert (ed.) Štefko: Znalostné determinanty regionálneho rozvoja : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG. Prešov : Fakulta manažmentu PU, 2007, s. 62. ISBN 978-80-8068-695-6.
Ohlas:[4] MOROVSKÁ, Ivana. Uplatnenie marketingu a regionálneho marketingu pre zvyšovanie vzdelanostnej úrovne regiónov. In Róbert (ed.) Štefko: Znalostné determinanty regionálneho rozvoja : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG. Prešov : Fakulta manažmentu PU, 2007, s. 77. ISBN 978-80-8068-695-6.
Ohlas:[4] TEJ, Juraj. Bytová politika ako faktor hodnotenia úrovne rozvoja regiónov Slovenska. In Róbert (ed.) Štefko: Znalostné determinanty regionálneho rozvoja : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG. Prešov : Fakulta manažmentu PU, 2007, s. 99. ISBN 978-80-8068-695-6.
Ohlas:[4] MRVOVÁ, Kristína. Postavenie cestovanie ruchu a jeho vplyv na regionálny rozvoj Prešovského regiónu. In Róbert (ed.) Štefko: Znalostné determinanty regionálneho rozvoja : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG. Prešov : Fakulta manažmentu PU, 2007, s. 127. ISBN 978-80-8068-695-6.
Ohlas:[4] BEDNÁROVÁ, Ľudmila. Regionalizácia cestovného ruchu - nástroj riadenia územného rozvoja. In Róbert (ed.) Štefko: Znalostné determinanty regionálneho rozvoja : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG. Prešov : Fakulta manažmentu PU, 2007, s. 140. ISBN 978-80-8068-695-6.
Ohlas:[4] CIBÁKOVÁ, V., RÓZSA, Z., CIBÁK, Ľ. Marketing služieb. 1. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2008, s. 41. ISBN 978-80-8078-210-8.
Ohlas:[4] ZÁVARSKÁ, Zuzana. Inovácie ako zdroj konkurečnej výhody podniku v novej ekonomike. In Inovácie. Podnikanie. Spoločnosť : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít III. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2008, s. 200. ISBN 978-80-89372-03-4.