Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Svoboda Aleš (70%)
Autor:Hrehovčík Teodor (30%)
Názov:An ABC of theoretical and applied linguistic
Vydavateľské údaje:Opava : Slezská univerzita, 2006
Rozsah:271 s.
ISBN:80-7248-382-X
Ohlas:[4] UBERMAN, Agnieszka. Intercultural communication in foreign language teaching. In Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 423. ISBN 978-80-555-0152-9.
Ohlas:[4] UBERMAN, Agnieszka. The use of music for developing foreign language competence. In Kultúra - umenie - vzdelávanie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-755-6.
Ohlas:[4] EDDY, Eva. On the relationship between selected aspects of English grammar and cognitive processes in Slovak learners. In English matters II : (a collection of papers by the Institute of British and American studies faculty). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011, s. 69. ISBN 978-80-555-0439-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Kacmarova2/pdf_doc/eddy.pdf>
Ohlas:[3] DRÁPELA, Martin. Vzpomínka na jedno výjimečně dynamické téma. In Philologica.net : an online journal of modern philology [online], ISSN 1214-5505. 2011 [cit.2012-05-07], 2011-04-02. Dostupný na internete <http://philologica.net/studia/20110402170000.htm>
Ohlas:[4] UBERMAN, Agnieszka. Learning strategies in teaching culture-related language issues at advanced level. In Identity in intercultural communication : Slovak studies in English III. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2011, s. 244. ISBN 978-80-8106-047-2.
Ohlas:[4] ADAM, Martin. The dynamic-semantic scales within the framework of functional sentence perspective. In Topics in linguistics : politeness and interaction, ISSN 1337-7590. 2007, iss. 1, s. 22.