Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Antoňáková Darina (100%)
Názov:Frazeologičeskije jedinicy russkogo jazyka, svjazannyje s narodnymi obyčajami i obriadami
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2006
Rozsah:192 s.
ISBN:80-8068-484-7
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 63 ; AFPhUP 142/224
Ohlas:[4] ŠANTA, M., KLÍMOVÁ, E. et al. Neurológia a neurologické ošetrovateľstvo. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2007, s. 57. ISBN 978-80-8068-578-2.
Ohlas:[6] SIPKO, J. Frazeologičeskije jedinicy russkogo jazyka, svjazannyje s narodnymi obyčajami i obriadamieľstvo. In Russkij jazyk v centre Jevropy 10. Banska Bistrica : Associacija rusistov Slovakiji, 2007, s. 104-106.
Ohlas:[4] SMETANOVÁ, Mária. Historický kontext stredovekých liturgických drám v Kyjevskej Rusi, vplývajúcich na katechézu. In Pravoslávny teologický zborník XXXIII (18) -2008. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2008, s. 138. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[4] TELLINGER, Dušan. Klasici ruskej literatúry v slovenských prekladoch a významné slovenské prekladateľské osobnosti. Košice : Typopress, 2008, s. 256. ISBN 978-80-89089-73-4.
Ohlas:[4] SIPKO, Jozef. V poiskach istinnogo smysla - Hľadanie ozajstného zmyslu. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2008, s. 429. ISBN 978-80-8068-729-8-2.
Ohlas:[3] SIPKO, Jozef. Slovackije lingvokuľturemy v russkom perevode. In Aktuaľnyje problemy lingvistiki. Vypusk 2 : sbornik statej meždunarodnoj mežvuzovskoj naučnoj konferencii 28 marta 2008 goda. Surgut : RIO SurGPU, 2008, s. 207.
Ohlas:[3] JANKOVIČOVÁ, Milada. Ruské frazémy so symbolickým komponentom a ich slovenské ekvivalenty. In Parémie národů slovanských III : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 21.-22.11.2006. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, s. 105. ISBN 978-80-7368-409-9.
Ohlas:[4] DEMJANOVÁ, Nikoleta. Status lingvokuľturologii v slovackoj rusistike. In Hľadanie ekvivalentností V. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 7.-9. septembra 2010 na KRaT IRUS FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 193. ISBN 978-80-555-0267-0.
Ohlas:[3] GVOZDARIOV, Ju.A. Sovremennyj russkij jazyk. Leksikologija i frazeologija. Rostov na Donu : Izdateľskij centr "MarT", 2008, s. 311. ISBN 978-5-241-00870-1.
Ohlas:[3] ĽAŠUK, V.M. V.I. Daľ v naučnoj paradigme Slovakii. In Jazyk i sociaľnaja dejstviteľnosť : naučnyj žurnal, ISSN 2218-502X. 2011, no 2, s. 21.
Ohlas:[4] TELLINGER, Dušan. Der kulturelle Hintergrund des Translats - Kultur als Substanz der Kommunikation. Košice : Typopress, 2012, s. 188. ISBN 978-80-89496-06-8.
Ohlas:[4] BREUSOVÁ, Jelena Ivanovna. Otraženije pismenogo vzaimodejstvija v russkoj frazeologii (opyt diskurs-analiza). In Aktuálne otázky teórie diskurzu. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 181. ISBN 978-80-555-0767-5.
Ohlas:[4] LIASHUK, Viktória. Folklórny vektor v kodifikácii bieloruského a slovenského jazyka . Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 244. ISBN 978-80-555-0079-9.
Ohlas:[4] DASKALOVA, Dobrina. Za typologijata i roľata na konotaciite v medijni textove. In Dynamické procesy v súčasnej slavistike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 3.-4. novembra 2016 ... bulharského jazyka na PU. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 280. ISBN 978-80-555-1638-7.