Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Predmet didaktiky dejepisu v dimenziách súčasnej vedy a odbornej praxe - teoreticko-metodické východiská
Zdroj:Didaktika v dimenziách vedy a praxe : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 6.-7. októbra 2005 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Euroeducation, n.o., 2006
Lokácia:S. 357-363
ISBN:80-969578-0-5