Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Dolinská Eva (100%)
Názov:Hudobné motívy v diele Vincenta Šikulu : interpretácia textov s prvkami hudobnosti v didaktickej komunikácii
Vydavateľské údaje:Prešov : Rokus, 2006
Rozsah:152 s.
ISBN:80-89055-68-0
Ohlas:[5] NOVÁK, Radomil. Hudební motivy u Vincenta Šikuly. In Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. 2007, roč. 12(17), č. 2, s. 28.
Ohlas:[4] BALOGOVÁ, Beáta. Suicidálnosť a jej eticko-sociálna nežiaducnosť II. In Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti : (Slovensko v európskom a svetovom kontexte druhej polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 364.
Ohlas:[6] NOVÁK, Radomil. Ke vztahu literatury a hudby. In Slovo o slove [13]. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2007, s. 299-300. ISBN 978-80-8068-646-8.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna. Podporme školskou komunikáciou prirodzenú komunikáciu. In Slovo o slove [13] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2007, s. 238. ISBN 978-80-8068-646-8.