Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Hospodár Michal (100%)
Názov:Teologická a historicko-spoločenská problematiky gréckokatolíckeho kalendára 1969-2000 : praca doktorska napisana na Wydziale Teologii Katolickiego Universytetu Lubelskiego pod kierunkem Ks. prof. dr hab Tadeusza Tasepy
Vydavateľské údaje:Prešov : PETRA, 2006
Rozsah:183 s.
ISBN:80-89007-90-2
Ohlas:[4] GAVALA, Miroslav. Reflexie nad slovanskou duchovnosťou. Košice : Byzant, 2008, s. 71.
Ohlas:[4] PETRÍK, Ľubomír. Publikačná činnosť gréckokatolíckych kňazov v časopise Slovo. In Slovo - vývoj a perspektívy : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pri príležitosti 40. výročia vydávania oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 109, 114. ISBN 978-80-555-0062-1.
Ohlas:[4] PAĽA, Gabriel. Perspektívy rozvoja časopisu Slovo. In Slovo - vývoj a perspektívy : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pri príležitosti 40. výročia vydávania oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 32. ISBN 978-80-555-0062-1.
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter. Úvodné slovo. In Slovo - vývoj a perspektívy : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pri príležitosti 40. výročia vydávania oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 14. ISBN 978-80-555-0062-1.
Ohlas:[4] ŽEŇUCH, Peter. V brázde Metodovej pevní a vytrvalí ... . In Spojenie tradície so súčasnosťou. Michalovce : Spolok sv. Cyrila a Metoda, 2019, s. 21. ISBN 978-80-85581-82-9.