Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Kotulič Rastislav (100%)
Názov:Ekonomická analýza subjektov hospodáriacich na pôde podľa regionálnej diferenciácie Slovenska [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, 2006
Rozsah:92 s.
ISBN:80-8068-481-2
URL:http://www.pulib.sk/elpub/FM/Kotulic1/index.htm
Ohlas:[4] BEDNÁROVÁ, L., LIBERKO, I. Účtovný systém sledovania environmentálnych nákladov podľa ekologických zariadení. In Trendy v systémoch riadenia podnikov : 10. medzinárodná vedecká konferencia, 15.-17. október 2007. Košice : Technická univerzita, 2007, nestr. ISBN 978-80-8073-885-3.
Ohlas:[3] ADAMIŠIN, P., RÁKOŠ, J. Makroekonomické súvislosti rozvoja agrárneho sektora v Slovenskej republike. In MendelNet 2007 : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007, Nestr. ISBN 978-80-903966-6-1.
Ohlas:[1] ADAMIŠIN, Peter. Makroekonomické súvislosti regionálneho rozvoja Slovenska. In Hradecké ekonomické dny 2008 : strategie rozvoje regionů a statů; Hradec Králové, 5.a 6. února 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008, s. 7-12. ISBN 978-80-7041-190-2.