Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Dramatika v príprave učiteľa
Zdroj:Didaktika v dimenziách vedy a praxe : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 6.-7. októbra 2005 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Euroeducation, n.o., 2006
Lokácia:S. 286-292
ISBN:80-969578-0-5
Ohlas:[3] ROHÁČOVÁ, Tatiana. Reformné pedagogické hnutie a súčasná moderná pedagogika. In Mižnarodnyj naukovyj visnyk=International sientific herald, ISSN 2218-5348. 2014, vyp. 8 (27), s. 236.